Rådgivning

Patienter, der er udredt på Gentofte Hospital for deres arbejdsbetingede hudlidelse, samt deres arbejdsgivere og fagforeninger kan få råd og vejledning om forebyggende tiltag baseret på deres konkrete sygdom og problematik.

Rådgivningen varetages af Ulrik Fischer Friis fra tirsdag til torsdag mellem 09.00 og 14.00 på telefon 38 67 73 07.

Til andre – som ikke følges på Gentofte Hospital – gives generelle råd og vejledning.

Videncentret modtager patienter til allergiudredning efter henvisning fra egen læge eller anden speciallæge, såfremt der er mistanke om allergisk reaktion over for produkter eller stoffer i arbejdsmiljøet. Læs mere om henvisning