Samarbejdspartnere

Nationalt

 • Allergiklinikken, Gentofte Universitetshospital
 • Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital
 • Astma-Allergi Danmark
 • Bartholin Instituttet, Københavns Universitet
 • Biokemisk Institut C, Panum Instituttet
 • Center for Anvendt Sundhedstjeneste Forskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet
 • Danmarks Miljøundersøgelser
 • Dansk BørneAstma Center
 • Dansk Kontakt Dermatitisgruppe
 • Dermatologisk afdeling, Odense Universitetshospital
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet
 • Forbrugerrådet
 • Force Instituttet
 • Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS), Region Hovedstaden
 • Institut for Idræt, Københavns Universitet
 • Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet
 • Institut for Mekanisk Teknologi. Danmarks Tekniske Universitet
 • Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
 • Kardiologisk afdeling, Gentofte Universitetshospital
 • Klinisk Biokemi & Immunologi, Statens Serum Institut
 • Klinisk Biokemisk afdeling, Gentofte Universitetshospital
 • Lungemedicinsk afdeling, Gentofte Universitetshospital
 • Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus
 • Teknologisk Institut

Internationalt

 • Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 • Institutionen för kemi, Göteborgs Universitet
 • Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Dermatologisk afdeling, Dortmund Universitetshospital
 • Dermato-kemisk afdeling, Université Louise Pasteur, Strasbourg
 • European Environmental Contact Dermatitis Research Group
 • European Environmental Contact Dermatitis Group
 • European Surveillance System of Contact Allergy

Læs mere: