Videncenter for Allergi

Videncentret modtager patienter til allergiudredning efter henvisning fra egen læge eller anden speciallæge, såfremt der er mistanke om allergisk reaktion over for indholdsstoffer i forbrugerprodukter, typisk kosmetik eller rengøringsmidler, eller arbejdsbetinget eksem.
Henvisningen sendes til:

Videncenter for Allergi
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup
Opgang 20A, 1. sal


Udredningen kan foregå enten på Dermato-allergologisk afd. K, Gentofte Hospital eller på Dermatologisk afd. I, Odense Universitetshospital, som begge deltager i Videncentret.

Der er kun tale om diagnostisk udredning, såfremt der er behov for længerevarende behandling, vil dette skulle varetages af henvisende læge eller anden speciallæge.