Baggrund & formål

Videncenter for Allergi fik i 2010 – som en del af Dansk AllergiCenter – tildelt ”Global Excellence i Sundhed”.

Videncenter for Allergi er et nationalt center, der blev oprettet af Miljøstyrelsen i 2001 for at blive klogere på kemiske stoffers sundhedseffekter.

Videncentrets formål er at forebygge allergi over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter igennem forskning, overvågning og rådgivning.

Opgaverne er bl.a. at fastlægge:

  • årsager til kontaktallergi
  • hvilke produkter, stoffer og koncentrationer, der fremkalder allergi
  • hvilke niveauer, der ikke fremkalder sygdom, således at disse evt. kan implementeres i lovgivningen

Den grundlæggende idé er at tilpasse miljøet til allergikerne – ikke omvendt.

Samarbejde & ledelse

Videncentret er etableret i et samarbejde mellem Hud- og Allergiafdelingen på Gentofte Universitetshospital, samt Hud- og Allergiafdelingen på Odense Universitetshospital.

Videncentret samarbejder tæt med de kliniske enheder på hospitalsafdelinger, som beskæftiger sig med allergi, med speciallæger i hudsygdomme samt en lang række forskningsinstitutioner med forskellige kompetencer.

Videncentret ledes af professor dr.med. Jeanne Duus Johansen i samarbejde med en styregruppe med bl.a. repræsentanter for Miljø- og Sundhedsstyrelsen.

Evaluering & udmærkelse

Videncentret blev i 2011 evalueret af en international ekspertergruppe inden for allergi. Læs evalueringen. (Læs den engelske)

 I 2010 modtog Videncentret som en del af Dansk AllergiCenter udmærkelsen “Global Excellence i Sundhed”, som er et udviklingsprogram vedtaget af Region Hovedstaden med det formål at fremme kompetente, faglige miljøer i international særklasse inden for sundhedsområdet på regionens universiteter og hospitaler.